Det Norske Akademis Ordbok

aksjebrev

aksjebrev 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
dokument som viser eiendomsrett til én eller flere aksjer
; aksje
SITATER
 • professoren kastede … aktiebrevene foran sig
   (Alexander L. Kielland Fortuna 132 1884)
 • konverteringen fra aksjebrev til registreringer startet i mai 1986
   (regjeringen.no 2005)
 • lånet … blir gitt uten annen sikkerhet enn at deres innbetalte aksjebrev blir deponert i Departementet
   (Dag Solstad Medaljens forside 44 1990)
 • ved aksjelovgivningen av 1997 ble ordningen med aksjebrev opphevet i norsk aksjerett
   (snl.no 2013)