Det Norske Akademis Ordbok

aksiometer

aksiometer 
substantiv
BØYNINGet; aksiometeret, aksiometre
UTTALE[aksiome:´tər]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
nydannelse av aksio-, til latin axis 'akse', og suffikset -meter
BETYDNING OG BRUK
teknikk, sjøfart
 instrument som viser rorets stilling i forhold til fartøyets midtlinje
; rorindikator