Det Norske Akademis Ordbok

aksidenstrykksaker

aksidenstrykksaker 
substantiv
BØYNINGaksidenstrykksakene
ETYMOLOGI
annet ledd flertall av trykksak
BETYDNING OG BRUK
typografi
 små trykksaker av forskjellig art og format
 | jf. aksidens