Det Norske Akademis Ordbok

aksidensavdeling

aksidensavdeling 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
typografi
 trykkeriavdeling som utfører aksidensarbeid