Det Norske Akademis Ordbok

akseptprovisjon

akseptprovisjon 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
bankvesen
 provisjon som bank tar for akseptkreditt