Det Norske Akademis Ordbok

aksept

aksept 
substantiv
BØYNINGen; aksepten, aksepter
UTTALE[akse´pt]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin acceptum 'kvittering, inntektsside i regnskapsbok', substantivering av adjektivisk perfektum partisipp av accipere 'motta, godkjenne'
BETYDNING OG BRUK
det å godta, godkjenne (tilbud, forslag, avgjørelse e.l.)
EKSEMPEL
 • få, gi, ha aksept (på noe)
SITATER
 • oppnå så bred aksept som mulig
   (Norges offentlige utredninger 1982:3/56)
 • en anledning statsminister Nordli må bruke for å få partiets aksept på sine nye statsråder
   (Dagbladet 1979/213/7/1)
 • ukritisk aksept av ekspertuttalelser
   (Arbeiderbladet 1970/210/4/6)
 • den manglende aksept av det norske standpunkt vedrørende kontinentalsokkelen omkring Svalbard
   (Knut Frydenlund Lille land – hva nå? 70 1982)
1.1 
også nøytrum
 det å være sosialt eller kulturelt godtatt
; anerkjennelse
SITATER
 • med Beethoven fikk kunstneren et sosialt aksept som ikke tidligere hadde vært vanlig
   (Bergens Tidende 1983/63/6/2)
 • det er større kulturell aksept for at kvinner viser følelser offentlig
   (VG 08.06.2008/24)
 • det er sørgelig at status forbundet med dyre ting skal være avgjørende for at ungdom skal føle seg innafor og få den aksepten de er ute etter
   (Demokraten 19.02.2015/4)
økonomi, jus
 vekselbetalerens erklæring med underskrift på vekselen om at han forplikter seg til å betale vekselbeløpet på forfallsdagen
EKSEMPEL
 • gi sin aksept
2.1 
akseptert veksel
SITATER
 • [vi] disconterer vexelen i Norges bank og sender iaften … vor tre maaneders accept til dækning
   (Alexander L. Kielland Fortuna 193 1884)
 • slaa penge paa egen accept
   (Alexander L. Kielland Fortuna 194 1884)
 • «Vi tillater os herved at anmode Dem om at indfri Deres protesterte akcept, stor kr. 750,70 inden 24 timer, hvis konkurs vil undgaaes!»
   (Johan Falkberget Bør Børson jr. 82 1920)
 • en aksept på et par hundre kroner med Eva som trassent
   (Peter Bendow Med egen inngang 178 1933)