Det Norske Akademis Ordbok

aksentprinsipp

aksentprinsipp 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
metrikk
 metrisk prinsipp som bygger på antall trykktunge stavelser i hvert vers (hver verslinje), beskrevet av metrikere fra 1600-tallets første halvdel
SITAT
  • forskerne … utviklet en metrikk som passet bedre til germanske språks versemål, som var basert på aksentprinsippet, enn det klassiske, som var basert på motsetningen mellom lange og korte stavelser
     (Hanne Lauvstad Helicons Bierge og Helgelands schiær 98 2005)