Det Norske Akademis Ordbok

akkordfortjeneste

akkordfortjeneste 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
fortjeneste på akkordarbeid utover den vanlige timelønn
SITAT
  • en økning i den samlede inntekt vil … kunne skje ved at arbeidstakeren oppnår høyere akkordfortjeneste på det samme akkordgrunnlag
     (NTBtekst 29.02.1988)