Det Norske Akademis Ordbok

agorafobi

agorafobi 
substantiv
BØYNINGen; agorafobien
UTTALE[agorafobi:´]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av gresk agora 'torv, plass', avledet av ageirein 'forsamle', og -fobi
BETYDNING OG BRUK
medisin, psykiatri
 angst for åpne plasser eller situasjoner med mange mennesker til stede
SITATER
  • det var plager som f.eks. klaustrofobi (angst for små, innelukkede rom), eller det motsatte, agorafobi (plassangst)
     (Vibeke Engelstad Menneskeriket 49 1973)
  • agorafobien, plassangsten, som [Munch] senere skulle utvikle til hysterisk mesterskap
     (Ketil Bjørnstad Historien om Edvard Munch 12 1996)
  • i Berlin fikk hun klaustrofobi – hun holdt ikke ut byer uten kyst – han fikk agorafobi – avstanden mellom husene var for stor
     (Lotta Elstad Et eget rom 142–143 2014)