Det Norske Akademis Ordbok

aggregere

aggregere 
verb
BØYNINGaggregerte, aggregert, aggregering
UTTALE[agrege:´rə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin aggregare 'føye til, la slutte seg til, oppta i en flokk'; sammensatt av ad og en avledning av grex 'flokk'
BETYDNING OG BRUK
koble sammen
; samle
; sammenstille
; bygge opp
EKSEMPEL
  • aggregere data
SITATER
  • ved å aggregere videre på de 15 næringene [som er fremkommet etter gruppering], kan en skille mellom primærnæringer, sekundærnæringer og tertiærnæringer
     (Einar Hope (redaktør) Næringsøkonomiske oversikter III 4 Tormod Hermansen 1972)
  • ved å observere hva som skjer, kan vi … lære noe. Gjennom slik læring kan vi aggregere innsikt
     (Markedsføring 1973/5/6/1)
  • på aggregert nivå kan statistikken fortelle at det blir stadig færre ulykker
     (vg.no 25.03.2015)