Det Norske Akademis Ordbok

admiralitetsrett

admiralitetsrett 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
om eldre forhold
 domstol sammensatt av sjømilitære og sivile dommere som dømmer i sjømilitære saker
SITAT