Det Norske Akademis Ordbok

administrasjonsrådmann

administrasjonsrådmann 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
rådmann som har med administrative kommunale saker å gjøre