Det Norske Akademis Ordbok

adelsstolt

adelsstolt 
adjektiv
BETYDNING OG BRUK
litterært
 stolt av å være adelig, av å ha adelige forfedre
SITATER
  • [amtmann Schouboe] var dygtig adelsstolt og vilde gjerne vise sig fornem og myndig
     (Conrad N. Schwach Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 325)
  • «Han var forfærdelig adelstolt, hovmodig og hjerteløs»
  • en grusom, adelsstolt fader
     (Nils Kjær Samlede Skrifter III 10)
  • senere er [Holbergs skikkelse don Ranudo] blitt en betegnelse for en adelsstolt narr, hvis pengemidler ikke svarer til hans hovmod
     (Bergens Tidende 29.08.2004/62)