Det Norske Akademis Ordbok

addisjonsstykke

addisjonsstykke 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
matematikk
 regnestykke som består i addisjon