Det Norske Akademis Ordbok

addisjonsoppgave

addisjonsoppgave 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
regnestykke som består i å addere