Det Norske Akademis Ordbok

adapsjon

adapsjon 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
vanlig feilstaving for adaptasjon
 | se adaptasjon