Det Norske Akademis Ordbok

ad absurdum

ad absurdum 
adverb
UTTALE[adapsu´r-dum]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin ad absurdum 'til det absurde, meningsløse', av ad og absurdum, substantivering i akkusativ nøytrum av adjektivet absurdus 'urimelig'; jf. ad
BETYDNING OG BRUK
til det absurde eller meningsløse
SITATER
  • drive argumentet ad absurdum
     (Egil A. Wyller Platon I 120 1995)
  • begrepet «pedagogisk forsvarlig» tøyes ad absurdum
     (Stavanger Aftenblad 06.06.2011/23)
UTTRYKK
reductio ad absurdum
det å vise at en påstand er absurd, meningsløs