Det Norske Akademis Ordbok

absoluttverdi

absoluttverdi 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
matematikk
 angivelse av et talls verdi uten hensyn til tallets fortegn
SITATER
  • [vi oppgir deltagernes] avkastning i absoluttverdi (det er … når man bare ser på tallverdien, og dropper minuser eller plusser foran tallet)
     (Aftenposten 29.11.1993/20)
  • [i regnestykket] forsøker man … å addere to forskjellige typer variabler, en absoluttverdi og en annen type verdi
     (t-a.no (Trønder-Avisa) 14.01.2015)