Det Norske Akademis Ordbok

aborttall

aborttall 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
antall (legale og/eller illegale) aborter som er utført i et visst tidsrom
EKSEMPEL
  • aborttallet er gått ned i 1981