Det Norske Akademis Ordbok

aborigin

aborigin 
substantiv
BØYNINGen; aboriginen, aboriginer
UTTALE[abårigi:´n]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
trolig via engelsk aborigine, entallsform dannet etter flertallsformen aborigines, fra latin Aborigines (maskulinum flertall) '(betegnelse for) et gammelt folk i Latium, som var romernes forfedre; urbefolkning', substantivering av ab origine 'fra begynnelsen'; jf. ab
BETYDNING OG BRUK
urinnbygger, især i Australia
SITATER
  • aboriginer i Australia og Ny-Guinea
     (Farmand 1969/5/51/1)
  • man antar at rundt én million aboriginer bodde i Australia før britene slo seg ned i 1788
     (smp.no (Sunnmørsposten) 11.03.2015)