Det Norske Akademis Ordbok

abonnentsentral

abonnentsentral 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
telekommunikasjon, energi
 sentral som befinner seg lokalt hos abonnenten
; endesentral
 | til forskjell fra gruppesentral, fjernsentral
SITATER
  • det enkelte borettslag har ansvaret for sitt eget ledningsnett fra abonnentsentralen
     (Aftenposten Aften 21.11.1984/3)
     | om fjernvarme
  • fjernsentraler [i telenettet] formidler trafikken mellom abonnentsentralene
     (Dagens Næringsliv 26.10.1990/21)