Det Norske Akademis Ordbok

abonnementsentral

abonnementsentral 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
teknisk anlegg som betjener mange abonnenter
 | jf. svitsj
SITAT
  • leveransen skal innebefatte fremføring av fjernvarmerør inn til teknisk rom inkl. følgearbeid samt abonnementsentral
     (anbudstorget.no 29.04.2010)