Det Norske Akademis Ordbok

abnormskole

abnormskole 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
foreldet, nå støtende
 skole for funksjonshemmede
 | jf. abnorm
SITATER
  • abnormskoler hvor endog idioter lærer at læse
     (Knut Hamsun Siste kapitel II 162 1923)
  • på 1880-tallet laget [man] egne skoler for [funksjonshemmede], riktignok med det grufulle navnet «abnormskole»
     (Aftenposten 08.09.2013/15)