Det Norske Akademis Ordbok

a-egg

a-egg 
substantiv
VARIANTA-egg
ETYMOLOGI
første ledd a
BETYDNING OG BRUK
egg av høyeste kvalitet