Det Norske Akademis Ordbok

-krat

-krat 
suffiks
BØYNINGen; -kraten, -krater
UTTALE[-kra:´t]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
til gresk kratos 'makt' eller kratein 'herske'
BETYDNING OG BRUK
danner substantiver
 tilhenger av eller representant for en bestemt styre- eller samfunnsform
; medlem av et bestemt samfunnslag
 | jf. -krati
EKSEMPEL
  • aristokrat, autokrat, byråkrat, demokrat, plutokrat