Det Norske Akademis Ordbok

-isme

-isme 
suffiks
BØYNING-ismer
UTTALE[-i´smə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
via fransk -isme, fra latin -ismus, fra gresk -ismos; jf. tysk -ismus, engelsk -ism
BETYDNING OG BRUK
opprinnelig brukt til å danne verbalsubstantiver, nå bare i enkelte ord med mer eller mindre konkretisert betydning
EKSEMPEL
  • aforisme, organisme, syllogisme
danner substantiver som betegner:
2.1 
oppførsel, tenke- eller handlemåte, fenomen, tilstand eller forhold av en bestemt type
EKSEMPEL
  • egoisme, fanatisme, magnetisme, parallellisme, patriotisme, vandalisme
2.2 
sykelig tilbøyelighet eller sykdom av en bestemt type
EKSEMPEL
  • alkoholisme, botulisme, kokainisme, morfinisme, revmatisme
2.3 
teoretisk system, doktrine, prinsipp, åndelig strømning eller litterær eller kunstnerisk retning av en bestemt type
EKSEMPEL
  • anarkisme, ateisme, bimetallisme, dammanisme, deisme, ekspresjonisme, futurisme, imperialisme, kapitalisme, katolisisme, marxisme, modernisme, nasjonalisme, skandinavisme
     | jf. isme
2.4 
ord eller uttrykk som er særegent for et språk (særlig når det opptrer i et annet språk)
EKSEMPEL
  • anglisisme, amerikanisme, danisme, norvagisme, svesisme