Det Norske Akademis Ordbok

-is

-is 
suffiks
BØYNINGen; -isen, -iser
UTTALE[-is]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra svensk -is
BETYDNING OG BRUK
danner substantiver av adjektiver, verb og substantiver
EKSEMPEL
  • alkis, buskis, doldis, fjortis, frekkis, frommis, godis, grovis, kjendis, kompis, lassis, trommis