Det Norske Akademis Ordbok

-inne

-inne 
suffiks
BØYNINGen; -innen, -inner
UTTALE[-i`n:ə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra middelnedertysk -inne, -in; danner substantiver som betegner kvinne, oftest avledet av tilsvarende betegnelser for mann
BETYDNING OG BRUK
kvinne som er gift med mann i en viss høyere samfunnsstilling, av en viss rang e.l.
EKSEMPEL
  • amtmanninne, fyrstinne, grevinne, keiserinne
kvinne med en bestemt rolle, funksjon eller egenskap
EKSEMPEL
  • eierinne, elskerinne, heltinne, svigerinne, venninne, vertinne
nå sjelden
 kvinne fra et bestemt sted, som tilhører en bestemt nasjonalitet, en bestemt religion e.l.
EKSEMPEL
  • amerikanerinne, jødinne, romerinne
nå sjelden
 kvinne som har en bestemt stilling eller yrke
 | jf. -ske
EKSEMPEL
  • danserinne, forfatterinne, malerinne
SITAT
  • kanske den moderne pigeskole er anlagt … med den hensigt at opale ikke kvinder, men «-inder»?
     (Amalie Pettersen Pettersens 163 1911)
nå sjelden
 hunn av visse pattedyr
EKSEMPEL
  • løvinne, ulvinne