Det Norske Akademis Ordbok

-fytt

-fytt 
suffiks
BØYNINGen; -fytten, -fytter
UTTALE[-fy´t:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
til gresk phyton 'plante'
BETYDNING OG BRUK
danner substantiver som betegner en plante
EKSEMPEL
  • saprofytt, sporofytt