Det Norske Akademis Ordbok

-ana

-ana 
suffiks
BØYNINGubøyelig
UTTALE[-a:´na]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin -ana, nøytrum flertall av adjektiv på -anus; se -aner; jf. -iana
BETYDNING OG BRUK
danner substantiver som betegner materiale, f.eks. skrifter, om det tema som ligger i avledningsbasen
EKSEMPEL
  • americana, goetheana