Det Norske Akademis Ordbok

-øs

-øs 
suffiks
BØYNING-øst, -øse
VARIANT-iøs
ETYMOLOGI
via tysk -ös, eller direkte fra fransk -eux, av gammelfransk -eux, -eus, av latin -osus
BETYDNING OG BRUK
danner adjektiver
 som har et bestemt innhold eller preg
EKSEMPEL
  • amorøs, glamorøs, incestuøs, luksuriøs, voluminøs