Det Norske Akademis Ordbok

øystreslidring

øystreslidring 
substantiv
BØYNINGen; øystreslidringen, øystreslidringer
UTTALE[øi`streslidriŋ]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av stedsnavnet Øystre Slidre med suffikset -ing
BETYDNING OG BRUK
person som bor i og/eller er fra Øystre Slidre i Innlandet fylke (Oppland)