Det Norske Akademis Ordbok

øynasjon

øynasjon 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
nasjon, land som består av en øy eller en øygruppe
SITATER
  • det lå meget nær for den store øynasjon i Det fjerne østen [dvs. Japan] å betrakte den vestlige øynasjons [dvs. Storbritannias] gamle tradisjonsrike marine som sitt store forbilde
     (Fritt Folk 04.02.1943/3)
  • en havnivåstigning kan skape problemer for lavtliggende øynasjoner og kystområder
     (Stortingsmelding nr. 41 (1994–95) 40)