Det Norske Akademis Ordbok

øyeskade

øyeskade 
substantiv
VARIANTøyenskade
BETYDNING OG BRUK
skade i, på øye