Det Norske Akademis Ordbok

øyenskjerm

øyenskjerm 
substantiv
VARIANTøyeskjerm
ETYMOLOGI
første ledd øyen-
BETYDNING OG BRUK
skjerm, skygge til å bære foran, over øynene (som vern mot skarpt lys, sprut av støv, gnister e.l.)
SITATER
 • hun bærer en grøn øjenskærm
   (Henrik Ibsen Samlede verker XII 128)
 • herren med den grønne øienskjærm var beskjæftiget med at tælle vekslepengene op til ham
   (Lys og Skygge 1908/nr. 3/22 Kristian F. Biller)
   | fra fortellingen «Det stjaalne Hus»
 • [hun] hektet av sig kjøkkenforklæet og la øienskjermen bort
   (Kirsten Bergh Lorck sine 147 1945)