Det Norske Akademis Ordbok

øyeblikksbilde

øyeblikksbilde 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
raskt utført bilde av (personer eller av livet i) en tilfeldig, øyeblikkelig situasjon
; glimt
SITATER
  • [Asbjørnsens] personer blir aldrig mere end øiebliksbilleder
     | fra Moltke Moes fortale
  • øieblikksbilleder, det er alt hvad vi har bevart av Jesu liv
     (Samtiden 1933/76 Anton Fridrichsen)
  • fange situasjoner, ta øyeblikksbilder
     (Mentz Schulerud og Anne-Cath. Vestly Barn i Oslo 205 1982)