Det Norske Akademis Ordbok

øvingskjøring

øvingskjøring 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
SITATER
  • det er bare godkjent kjørelærer som har lov til å drive øvingskjøring mot betaling
     (Axel Rønning og Sjur Wergeland ABC for førerprøven 15 1976)
  • for å kunne begynne øvingskjøring med traktor må De ha fylt 15 år
     (Førerkort for traktor 11)