Det Norske Akademis Ordbok

østvegg

østvegg 
østvegg
BETYDNING OG BRUK
østvendt yttervegg
SITATER
 • han tok op døren midt på østerveggen og viste dem kammerset
   (Magnhild Haalke Dagblinket 184 1937)
 • utom austveggen sto en busket hegg med ursmå mattgrønne blomsterknopper
   (Magnhild Haalke Syv år ved havet 7 1943)
 • kvinnen selv satt i skyggen ved østveggen og bøtte noe tøy
   (Toril Brekke Gullrush LBK 2008)
1.1 
østvendt innervegg
SITAT
 • [rune]teksten står på en marmorplate, plassert høyt oppe på korets østvegg, lett synlig for alle som kommer inn i kirkerommet
   (Marte Spurkland Pappas runer 301 2019)
østvendt bergvegg
SITATER