Det Norske Akademis Ordbok

østsame

østsame 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
same som tilhører en av flere østlige grupper av samefolket, som i Norge tradisjonelt har holdt til i Sør-Varanger og østover (skoltesamene) og i Finland og Russland
SITATER
  • østsamene i Neiden hadde blitt bofaste allerede på 1800-tallet, samtidig som de utøvde reindrift
     (Astri Andresen et al. (red.) Samenes historie fra 1751 til 2010 229 2021)
  • han forklarte dem, rett i ryggen, med lua i hånda, at østsamene alltid har brukt Skogerøya til reinbeiting om sommeren, og at det er deres rett å gjøre så
     (Ingeborg Arvola Kniven i ilden 306 2022)