Det Norske Akademis Ordbok

østnordisk

Likt stavede oppslagsord
østnordisk 
adjektiv
ETYMOLOGI
sammensatt av øst og nordisk; jf. også østnordisk (substantiv)
BETYDNING OG BRUK
som gjelder, tilhører, er typisk for den østlige delen av Norden (særlig Danmark og Sverige i eldre tid)
EKSEMPEL
  • de østnordiske språkene dansk og svensk