Det Norske Akademis Ordbok

østgrense

østgrense 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
grense mot øst
EKSEMPEL
  • Tysklands østgrense