Det Norske Akademis Ordbok

østgotisk

Likt stavede oppslagsord
østgotisk 
substantiv
BØYNINGen / et; østgotisken
ETYMOLOGI
substantivering av østgotisk (adjektiv)
BETYDNING OG BRUK
språk, dialekt talt av østgoterne