Det Norske Akademis Ordbok

østgotisk

Likt stavede oppslagsord
østgotisk 
adjektiv
ETYMOLOGI
sammensatt av øst og gotisk
BETYDNING OG BRUK
historie
 som gjelder, er typisk for østgoterne og deres landområder
 | jf. vestgotisk
SITATER
  • den mektige krigerkongen Ermanarik hersket over et stort østgotisk rike ved Svartehavet
     (Ludvig Holm-Olsen (oversetter) Edda-dikt 348 1975)
  • Theodorik – den østgotiske kongen som styrte Italia fra Ravenna, Verona og Pavia på begynnelsen av 500-tallet
     (Trond Berg Eriksen Augustin 310 2000)