Det Norske Akademis Ordbok

østbil

østbil 
substantiv
ETYMOLOGI
betegnelsen skriver seg fra perioden med import- og salgsrestriksjoner på biler i de første årene etter annen verdenskrig (i Norge frem til 1960)
BETYDNING OG BRUK
især om forhold i de første tiårene etter annen verdenskrig
 bil fremstilt i Øst-Europa
 | til forskjell fra vestbil
SITAT
  • intet tyder på at salget av østbiler opphører når vestbilene en gang i fremtiden frigis [for salg uten restriksjoner]
     (Vårt Land 07.09.1954/3)