Det Norske Akademis Ordbok

ørtende

ørtende 
adjektiv (ordenstall); tradisjonelt: numeral, tallord
UTTALE[ø`rt(ə)nə]Uttale-veiledning
BETYDNING OG BRUK
muntlig
 ordenstall til ørten
SITATER
  • han gamlingen mente at Mordkommisjonen aldri ville ha funnet seg i å bli utkommandert for å leite etter Orderud-sokken for ørtende gang
     (Jon Michelet Den frosne kvinnen 121 2001)
  • mobilfri sone, Christina! For ørtende gang
     (Iben Akerlie Lars er lol 99 2016)