Det Norske Akademis Ordbok

åttetimersdag

åttetimersdag 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
åtte timers arbeidsdag
SITATER
  • vi har jo fåt igjennem sååsi alle principspørsmålene, vi har fåt ottetimersdagen og …
     (Ove Arthur Ansteinsson Det røde vælde 226 1912)
  • året 1919 bragte den endelige gjennemførelse av det store kamp-mål 8-timers-dagen
     (Chr. A.R. Christensen Det hendte igår 175 1933)
  • han pratmakeren med åttetimersdag som ble jagd fra Hallingdalen fordi han gjorde arbeiderforening
     (Bjørn Rongen I jøkulens skygge 199 1957)