Det Norske Akademis Ordbok

åttende

åttende 
adjektiv (ordenstall); tradisjonelt: numeral, tallord
UTTALE[å´t:(ə)nə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt áttandi
BETYDNING OG BRUK
ordenstall til åtte
; nummer åtte
SITATER
  • det er den ottende, som går forsørget ud fra dette hus
     (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 47 1873)
  • den åttende dag [etter fødselen skal et guttebarns] forhuds kjøtt omskjæres
     (3 Mos 12,2–3; 2011: den åttende dagen skal forhuden til gutten skjæres bort)
UTTRYKK
den åttende dag
den dag som følger etter den syvende, regnet fra en bestemt dag
 | jf. åttendedag
hver åttende dag
(på) én (og samme) dag hver uke
  • hver 14. dag, senere hver 8. dag, skulde de [prostituerte] gå til lægeundersøkelse
     (Norsk kulturhistorie IV 296 Helge Refsum 1940)