Det Norske Akademis Ordbok

åttedobbelt

åttedobbelt 
adjektiv
VARIANTåttedobbel
ETYMOLOGI
annet ledd dobbelt
BETYDNING OG BRUK
som er åtte ganger mer eller større enn et gitt utgangspunkt
SITATER
  • dengang nådde [pengene] omtrent den ottedobbelte kjøpeevne i sammenligning med nutiden
     (Chr. Collin Det geniale menneske 208 1914)
  • trommer, der staar to-, fire-, ottedobbelte rækker opstillet
     (Knut Hamsun Stridende Liv 264 1905)
  • en forsøksperson i hypnose kunde gjennem et ottedobbelt klæsstykke se at et lys blev tendt i et par meters avstand fra øinene
     (Stein Ståle Åndemasken 60 1943)