Det Norske Akademis Ordbok

åttedagsverk

åttedagsverk 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
mest dialektalt
 arbeid som utføres i en uke
 | jf. åttedager
SITAT