Det Norske Akademis Ordbok

åtte

åtte 
determinativ (kvantor); tradisjonelt: numeral, tallord
UTTALE[å`t:ə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt átta, jf. tilsvarende dansk form otte, av gammeldansk āttæ; beslektet med okto-
BETYDNING OG BRUK
grunntallet 8
; antall av 8
EKSEMPLER
  • åtte timers arbeidsdag
  • åtte prosent
  • åtte millioner kroner
SITATER
UTTRYKK
åtte dager
foreldet
 én uke (idet man regner fra en gitt dag og til samme ukedag igjen)
brukt for å angi plassering, rekkefølge, rangering
EKSEMPLER
  • nummer åtte
  • verkets bind 8
  • Storgaten 8
  • klokken var åtte
SITATER